Hovedside Fiske i Ekso Fotoalbum Kontakt oss
 
Fiske i Ekso

Kart
Fangststatistikk
Driftsplan
Fagråd
Kalking
Forsking

      

Fiskeregler for Ekso
  

Fiskeregler:

1.     Kortsalg

   Alle som skal fiske skal ha kjøpt/løyst fiskekort, men 2 kan dele på ei stang, men den som kjøpte kortet skal vera i lag med den han let fiska for seg.

     Eit barn under 16 år kan fiska i lag med ein voksen som har kjøpt/løyst fiskekort

       Kortet er kun gyldig ved betalt fisketrygdavgift til staten

        Fiskekort vert ikkje refundert

        Alle skal levere fangstrapport, også om det ikkje er noko fangst.

 

2.     Fiskestrekning er frå sjø til Raudfossen (Eikefet) med fylgjande unntak

      Eidsfossen ved Myster kraftstasjon der er fosshølen og sjølve fossen freda

        Raudfossen og fosshølen er freda

       Det er forbudt å fiske i fisketrappa samt oppstraums Raudfossen

     Eikefet: Grunneigaren organiserer fiske og sal av kort

3.     Fisketid

        1.juli til og med 31.august

        Fiske vert vurdert undervegs og kan verta stengt på kort varsel

 

4.     Fiskekvoter

        Døgnkvote på 2.villaks pr kort. Når villaks nr. 2 er avliva skal fisket avsluttast. Dette gjeld ikkje for oppdrett og fettfinneklypt laks

        Sjøørret er totalfreda

        Visst ein må avlive fisk på grunn av dyrevelferdsmessige årsaker skal Ekso Elveeigarlag kontaktas på telefon eller sms 915 74 936 umiddelbart etter avlivning.

        Feittfinneklypt og oppdrett samt merka laks skal avlivast , meld ifrå til Ekso Elveeigarlag  på telefon eller sms 915 74 936

        Ta skjellprøve av all avliva fisk

 

 

5.     Fiskereidskap

       Kun ei stang eller handsnøre er tillatt pr. person

      Mothaker skal vere fjerna eller innklemte

        Det er kun flue eller sluk som er tillatt, sluk vekt på meir enn 28 gram men ikkje meir enn  40 gram og kun ein treblekrok eller dobbelkrok

        Utstyret skal vere tilpassa til laksefiske.

        Bruk kun knutelause håver. Me har til utlån

 

  

6.     Desinfisering av utstyr

        Alt av utstyr som du skal bruka til å fiska med skal desinfiserast.( stang, snøre, vadebukse/sko,håver m.m)

        Stamp/kar og håndpumpe til desinfisering står ved Eidsland grendahus på baksida  (langveggen)

 

7.     Ta hensyn  til andre

       Rullering maks 1 time i kvar høl ( visst det er fleire som fiskar)

       Ta vare på omgivelsane ikkje kast boss og anna i naturen

       Rydd opp etter deg

 

 

8.     Ved overtramp på reglane kan ein bli bortvist frå Ekso

        Grove overtramp vert politi annmeldte

 

9.     Oppsyn

        Det er organisert oppsyn langs heile den anadrome strekning

        Har du noko å melda til oppsynet ta kontakt på telefon  915 74 936

 

 

10.                     Fiskereglane vert reviderte kvart år og godkjent av Årsmøte

 

 

 

Snart fiske

 
Sjå bilde av dei gode fiskestadene i elva under fiske i Ekso.

Stamfisket høsten 2007 var ikkje oppløftande. Det var berre telt og fanga 42 laks. sjå fleire bilde i fotoalbum.


 
        Rediger