Hovedside Fiske i Ekso Fotoalbum Kontakt oss
 
Fiske i Ekso

Kart
Fangststatistikk
Driftsplan
1. Innleiing
2.Beskrivelse av vassdraget
3.Biologiske forhold
4.Næring og rekreasjon tilknyttet Ekso
5.Driftsplan
6.Litteraturliste
Fagråd
Kalking
Forsking

     

Driftsplan
5.1.Planoversikt for Ekso

Aktører:EE= Ekso elveeigerlag DN=Direktoratet for Naturforvatning MVA=Miløvernavdelinga VK=Vaksdal kommune BKK=Bergenshalvøens kommunale kraftselskap

5.2.Beskrivelse av de enkelte tiltak.

1) Kalking av Ekso
 
 
2)
 
 
Tiltakbeskrivelse:
 
Det er ønske fra elveierlaget at LFI forsetter forsøket med klekkekasser og direkte utlegging av rogn i gytegrus ved Eikemo. Med kalking i denne delen av elven er disse tiltakene interessante.
 
3)
 
 
 4)
 
 
5)
 
 
6)
 
 
7)
 
 
8)
 
 
9)
 
 
10)
 
 
11)
 
 
Tiltakbeskrivelse:
 
Befaring, kartlegging av mulige tiltak. Noe rydding er påbegynt av elveigerlaget
 
12)
 
 
13)
 
 
14)
 
 
15)
 
 
16)
 
 
17)
 
 
Tiltakbeskrivelse:
 
Ekso Elveigerlag tak kontakt med regulanten for å arbeide for å redusere betydningen av manøvreringen. Dette er et tiltak som må løses mellom forvaltningen og BKK.
 
18)
 
 
Tiltakbeskrivelse:
 
Vaksdal kommune utarbeider registreringsskjema som utdeles til grunneierne. Her blir artene fortløpende registrert
 
19)
 
 
20)
 
 
Tiltakbeskrivelse: Lage en plan over fiskeoppsyn som utføres av elveeigarlaget.
 
21)
 
 
22)
 
 
23)
 
 
24)
 
 
25)
 
 
26)
 
 
27)
 
 
28)
 
 
29)
 

 
        Rediger