Hovedside Fiske i Ekso Fotoalbum Kontakt oss
 
Fiske i Ekso

Kart
Fangststatistikk
Driftsplan
Fagråd
Kalking
Forsking

     

Møte i fagråd for Ekso 20.2. 2006

Tid: mandag 20. februar 2006 kl 9-15
Stad: Grendahuset på Eidsland
 
Sakliste:
1.Oppsummering av fiskesesongen, fangsstatistikk v/Knut Erik Møster
2. Gytefisk, ungfisk rognplanting, LFI ved Bjørn Barlaup, Tore Wiers
3.Drifta av klekkeriet, stamfisk og rogn , ved Johan Myster
4.BKD på dverghann brukt som stamfisk, Johan Myster
5.Flaumen 14. nov, skader i Mysterelva og ellers, Sveinung Klyve, BKK
6.Vannkvalitet og kalking av Ekso 2005, Kjell Hegna, Sveinung Klyve,
7.BKK, revisjonen av Myster kraftverk. Konkrete tiltak med vannføring, tersklar osv. v/Ingvald Midtun
8.Laksetrapp i Ekso, korleis ligg den saka ? v/Atle kambestad
9.Status for laksen i Ekso kontra Hordaland 2005, v/Atle kambestad
10. Eventuelt
 
Med helsing Sveinung Klyve Miljøvernrådgjevar Fagråd for Ekso: Ekso elveeigarlag ved Knut Erik Møster, Oddbjørn Vik BKK ved Ingvald Midtun , Johan Myster, Jan Ekse Eksingedalen grunneigarlag ved Jomar Flatekval Naturkonsulent Tore Wiers, Miljøvernavdelinga ved Atle Kambestad Miljøvernavdelinga ved Kjell Hegna Vaksdal kommune ved Sveinung Klyve Driftsoperatør for kalkverket Geir Høvik
 
 

 
        Rediger