Hovedside Fiske i Ekso Fotoalbum Kontakt oss
 
Fiske i Ekso

Kart
Fangststatistikk
Driftsplan
Fagråd
Kalking
3-D Grafikk
Forplanting, diagram
Fakta om kalkdoseraren
Forsking

     

Fakta om kalkdoseraren

 
Ligg ved Tverrdalsbekken
ved Høvik (bildet over)

Bygd perioden oktober 1996 - april 1997 med offentlege midlar

Kostnad: 2 millionar kroner

Type anlegg: MIKA Kalkingsanlegg frå Miljøkalk. Skreddarsydd for bruk i Ekso. (Eit liknande anlegg står i Frøysetvassdraget i Masfjorden)

Kapasitet: Inne i huset er det ein liggjande silo med kapasitet på 70 tonn kalk. Denne doserer ca. 600 tonn kalk kvart år i den lakseførande delen av elva, slik at vatnet heldt ein pH på 6,2 - 6,5

Styring: Heilautomatisk med dosering av kalk i forhold til pH og vassføring i hovud- og sideelvar

Lokal tilsynsmann: Geir Høvik, bonde på Høvik

 
        Rediger