Hovedside Fiske i Ekso Fotoalbum Kontakt oss
 
Fiske i Ekso

Kart
Fangststatistikk
Driftsplan
Fagråd
Kalking
3-D Grafikk
Forplanting, diagram
Fakta om kalkdoseraren
Forsking

     

Forplanting, diagram

 
Det varierer sterkt kor surt vatn ulike artar kan tole,
som dette diagrammet viser. (Etter Direktoratet for naturforvaltning)

 
        Rediger